RODO - ochrona i przetwarzanie danych osobowych


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO): 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Gościnie, ul. Karlińska 1, 78-120 Gościno, reprezentowany przez Dyrektora Domu – Aneta Walczak, tel. 94 35 125 65.

Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Gościnie jest Pani Dominika Żylska, tel. 94 351 25 65 lub adresem email: dpsgoscino@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej w Gościnie przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Podstawą prawną tych czynności są  przepisy RODO (art. 6 ust. 1),  oraz ustawy i przepisy wykonawcze, z których wynikają zadania realizowane przez Dom.

Odbiorcami przetwarzanych przez Dom danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dane pozyskiwane przez Dom nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ADMINISTRATOR

Aneta Walczak

   Dyrektor
 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Bany - Dyrektor , w dniu:  30‑05‑2018 10:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 476 18 wew. 151 fax: 94 35 446 42
, w dniu:  30‑05‑2018 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2018 14:32:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie