Zasady odpłatności za pobyt w DPS


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 1 lutego 2018 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w  Gościnie  wynosi:3.646.89 zł

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Gościnie wnoszą:

1/ mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,

2/ małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3/ gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Bany - Dyrektor , w dniu:  11‑04‑2012 09:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 476 18 wew. 151 fax: 94 35 446 42
, w dniu:  11‑04‑2012 09:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2019 12:18:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive