Wykaz świadczonych usług


Dom Pomocy Społecznej w Gościnie dla swoich mieszkańców zapewnia następujące usługi:

1/ W zakresie potrzeb bytowych:

 • miejsca zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;

2/ W zakresie potrzeb opiekuńczych:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnację całego ciała,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

3/ W zakresie usług wspomagających:

 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu,
 • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działanie zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
 • pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • pokrywanie w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
 • zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do informacji o tych prawach,
 • sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców.

Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w Domu, a także prawa człowieka, w tym   w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Bany , w dniu:  14‑08‑2006 13:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 476 18 wew. 151 fax: 94 35 446 42
, w dniu:  14‑08‑2006 13:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑02‑2016 11:08:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie