Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Gościnie zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Domu Pomocy Społecznej w Gościnie .

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:
  • brak tekstów alternatywnych do zamieszczonych zdjęć,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,,
. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2022-06-30 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • wersję kontrastową; .
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu; .
  • widoczny fokus; .
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska ., mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Dom Pomocy Społecznej, ul. Karlińska 1, 78-120 Gościno Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: do budynku Domu Pomocy Społecznej Gościnie przy ulicy Karlińskiej 1 prowadzą cztery wejścia ze schodami. Jedno od ulicy Karlińskiej oraz pozostałe od strony ulicy IV Dyw. Woj. Polskiego. Jedno z wejść usytuowane od strony dziedzińca zostało dodatkowo wyposażone w podjazd z poręczami dla wózków inwalidzkich. Dostępność Komunikacyjna: w budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Dojście do windy jest pozbawione progów. Winda umożliwia transport z parteru na piętro I i II oraz poziom -I. Wyposażona w dźwięk otwieranych drzwi i numerację pięter. W korytarzach wewnętrznych oraz pomieszczeniach budynku zniwelowano bariery architektoniczne, co umożliwia swobodne przemieszczanie osób niepełnosprawnych ruchowo. W DPS nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych natomiast każda osoba niepełnosprawna może skorzystać w dni robocze od pn.- pt. w godzinach 7-15 z przewodnika, którym jest pracownik administracji. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku znajdują się oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: dpsgoscino@poczta.onet.pl

Pliki do pobrania

05‑07‑2022 14:10:43
Dokumenty:
Plik pdf Informacja o braku dostępności (PDF, 104KB).pdf
05‑07‑2022 14:11:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Informacja o braku dostępności (WORD, 25KB).docx
05‑07‑2022 14:11:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Informacja o braku dostępności_wersja dostępna_(WORD, 17KB).docx
05‑07‑2022 14:11:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o zapewnienie dostępności_(WORD 21KB).docx
20‑07‑2022 12:19:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o zapewnienie dostępności_(WORD 21KB).pdf
20‑07‑2022 12:19:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o zapewnienie dostępności_wersja dostęna_(WORD 29KB).docx
20‑07‑2022 12:19:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑07‑2022 12:19:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie